Sunday, June 3, 2012

BURSA MALAYSIA 1818

上个星期以平均价5.95买入1818。
这是第一支我和老伴在股市赚钱的股票。
忘了是那一年听妹妹说在这支股赚了钱,
于是代老伴在6.00买入,过后飙升到十多块,
而我们是在13++卖掉的。
过后这支股一直是老伴的最爱,
最高曾经在RM9++买,
最低在RM5.50买,
那天他又叫我在RM6入场,
我排在3个价位,帮他买了6张,平均价如上。
这是垄断生意的上市公司,
加上传统在7月份会派股息,
希望可以在马股调整以前让我们赚一些出国旅游的小钱。

以下是1818的派息记录:

Date Stock Title EX Date Payment Date Lodgement Date
1 Mar 2012 BURSA Final Dividend 13 Sen Single-tier 2 Apr 2012 17 Apr 2012 4 Apr 2012
19 Jul 2011 BURSA Interim Single-Tier Dividend 13 Sen 1 Aug 2011 16 Aug 2011 3 Aug 2011
23 Mar 2011 BURSA Final Dividend 10.5 Sen Single-Tier 18 Apr 2011 4 May 2011 20 Apr 2011
13 Nov 2010 BURSA BURSA BCP SIMULATION EXERCISE ON 13 NOVEMBER 2010 11 Nov 2010 13 Nov 2010 13 Nov 2010
16 Jul 2010 BURSA Interim Dividend 9.5 Sen Single Tier 29 Jul 2010 13 Aug 2010 2 Aug 2010
5 Mar 2010 BURSA Final Dividend 9 Sen under single-tier system 31 Mar 2010 15 Apr 2010 2 Apr 2010
20 Jul 2009 BURSA Interim Dividend (Franked Div 5.1 Sen Less Tax & Single-Tier Div 5.0 Sen T.E. 31 Jul 2009 18 Aug 2009 4 Aug 2009
2 Apr 2009 BURSA Final Dividend 7.8 Sen 15 Apr 2009 4 May 2009 17 Apr 2009
17 Jul 2008 BURSA Interim Dividend 16.5 Sen 31 Jul 2008 13 Aug 2008 4 Aug 2008
3 Apr 2008 BURSA Final Dividend 25 Sen 16 Apr 2008 30 Apr 2008 18 Apr 2008
11 Oct 2007 BURSA Special Dividend 28 Sen 25 Oct 2007 7 Nov 2007 29 Oct 2007
17 Jul 2007 BURSA Interim Dividend 32.0 Sen 30 Jul 2007 10 Aug 2007 1 Aug 2007

1 comment:

  1. 比特币的投资价值
    得到 全球的肯定

    股票、外汇、等全球千种金融产品的交易与投资 投资世界最受欢迎的金融市场从未如此简单

    ReplyDelete